Mae Iaith ddewisol / Language preference ar gau

Mae’r arolwg wedi cau erbyn hyn.  Anfonwch e-bost at healthtechnology@wales.nhs.uk os oes gennych unrhyw gwestiynau.

This survey has now closed. Please contact healthtechnology@wales.nhs.uk if you have any questions.